Il-Kunsill joħroġ permessi għal:

  • tpoġġija ta' skips f'postijiet pubbliċi
  • użu ta' makkianrju bħal ma huma cranes, eċċ.,
  • għeluq ta' toroq
  • permessi għal attivitajiet fil-pjazza u f'postijiet pubbliċi oħra, kif ukoll BBQs f'Għar Lapsi
  • attivitajiet oħrajn fil-lokalità
  • permessi għal tqegħid ta' kiosks fi żmien il-festa kif ukoll tqegħid ta' mwejjed u siġgijet fil-festa.


Kuntratturi reġistrati ma' l-ADT iridu japplikaw mill-Uffiċċju tal-Kunsill għall-permess tat-tqattigħ tat-toroq. Sabiex jinħareġ il-permess, Il-Kunsill jista' jiddeċiedi li jkun hemm il-ħtieġa ta' servizz ta' Gwardjan Lokali. Meta il-permess jinvolvi triq principali jew minn fejn tghaddi l-karozza tal-linja, ghandek tigi tapplika mill-inqas 10 ijiem qabel. Huwa rakkomandat li biex tapplika ghal permess tirrikorri l-Ufficcju mill-inqas 3 ijiem ta’ xoghol qabel